Shell GTL Fuel Marine

Shell GTL Fuel Marine is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas, die zonder aanpassingen of investeringen kan worden gebruikt in bestaande dieselmotoren. De brandstof verbrandt schoner dan conventionele, op aardolie gebaseerde, gasolie. Er worden minder lokale emissies geproduceerd (stikstofoxiden NOx, zwaveloxiden SOx) en er wordt minder fijnstof/roet uitgestoten. De reden hiervoor is dat Shell GTL Fuel Marine vrijwel zwavel en aromaat-vrij is en het een hoog cetaangetal heeft.

Door het feit dat Shell GTL Fuel Marine niet giftig en goed biologisch afbreekbaar is wordt personeel minder blootgesteld aan giftig-stoffen. Dit ondersteunt een verbeterd welzijn van het personeel.

Testen met Shell GTL Fuel Marine in een CCNR0 en een CCNR1 binnenvaartmotor hebben zelfs aangetoond dat de deeltjesuitstoot met 58% kan verminderen zonder nabehandeling.


Wat is Shell GTL Fuel Marine?
GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare product gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in een vloeibare product is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is. Uit dit complexe proces komen verschillende GTL producten waaronder GTL-nafta, GTL-n-paraffine GTL kerosine, GTL gasolie & GTL basisolie.

Shell GTL Fuel Marine is specifiek ontwikkeld voor de scheepvaart, zo heeft u de innovatieve voordelen van het basisproduct Shell GTL Fuel en is het direct toepasbaar in heavy-duty motoren. Zo kunt u direct overstappen, met optimale prestaties en minder lokale emissies als resultaat.


Waar is Shell GTL Fuel Marine verkrijgbaar?
De Shell GTL Fuel Marine verkooppunten kunt u vinden op onze verkooppunten pagina.

Bekijk hier de video waarin Shell GTL Fuel Marine gebruikers hun verhaal vertellen.


De belangrijkste voordelen:
•    Helpt om de lokale uitstoot te verminderen
•    Minder roetdeeltjes
•    Minder zichtbare rook
•    Minder penetrante geur
•    Aangenamere vaarervaring
•    Direct zonder investeringen toepasbaar (nieuwe en oudere dieselmotoren)
•    Kan helpen om het motorgeluid te verminderen

Producteigenschappen:
•    Vrijwel zwavelvrij
•    Vrijwel aromaatvrij
•    Vrijwel reukloos
•    Niet giftig*
•    Goed biologisch afbreekbaar
•    Hoog cetaangetal
•    In gebruik, vergelijkbaar met diesel

*Shell GTL Fuel is geclassificeerd als minder schadelijk dan standaard diesel volgens CLP-verordening CLP-verordening 1272/2008, zodat omstanders minder gezondheidsrisico’s lopen wanneer Shell GTL Fuel wordt gebruikt.